||||||| ||||||| |||||||

CityCleaner

Tehnički detalji

Sistem visokog pritiska vode

 • Pumpa za čišćenje mlazom: KAISER pumpa visokog pritiska KDU 168
 • Protok 250 L/min, max. 200 bar
 • Kapacitet kotura sa 1” crevom visokog pritiska 120 m
 • Ručni kotur
 • Sistem za reciklažu vode “light”

Sistem za usisavanje

 • Vakuum pumpa: KAISER pumpa sa vodenim prstenom KWP
 • Usisni kapacitet 900 – 1600 m3/h
 • Usisna grana ili teleskopska usisna grana

Struktura rezervoara

 • Rezervoar za mulj i rezervoar za čistu vodu od hromiranog čelika
 • Kapacitet rezervoara od 6800 litara (18t) do 11 500 litara (26t)
 • Vakuum pumpa u rezervoaru za čistu vodu
 • Poklopac rezervoara sa sigurnosnim prstenom
 • Sistem za kipovanje

Upravljanje

 • Kontrolna tabla na zadnjem delu vozila
 • Daljinski upravljač
Preuzmi

Vozilo visoke fleksibilosti za čišćenje mlazom i usisavanje

CityCleaner je kompaktno vozilo za reciklažu vode sa posebnom funkcionalnošću, namenjeno za šasije sa dve ili tri osovine. Usisavanje kanalizacionih materijala i čišćenje kanalizacionih cevi se odvija jedno za drugim, što omogućava lako rukovanje i visoki učinak čišćenja.

„Light” recikliranje vode

Filtracije se odvija preko ravnog filtera sa pneumatskim strugačem i omogućava unos vode iz bilo kog vodovodnog i kanalizacionog kanala. KDU i KWP pumpe su dokazane osnovne komponente vozila. Sa sistemom za zimsku zaštitu čišćenje odvodnih kanala je moguće i na niskim temperaturama.

Od istog proizvođača