||| ||| |||

Combi Renault 13.000 L

Kombinovana jedinica za rad pod visokim pritiskom na Renault-ovoj šasiji sa ukupnim kapacitetom rezervoara od 13000 l, koji je podeljen na: 3000 l + 9000 l za otpadnu vodu i 1000 l za čistu vodu.

Opremljena je Rioned/Speck52 pumpom kapaciteta 150 bara/100 l/min i vakuum pumpom WPT 720 sa kapacitetom 9600 l/min. Kombinovanom jedinicom se upravlja pomoću PTO. Ova jedinica je opremljena i koturom sa crevom koji se rotira do 180 stepeni, drugim koturom sa crevom za rad pod visokim pritiskom, dodatnim koturom i kutijama sa alatom.