||| ||| |||

FlexCom

FlexCom je najnoviji koncept/proizvod koji kombinuje usisnu snagu i visok pritisak u mlaznici, ugrađen na Mitsubishi Canter šasiju. FLexCom ima pokretnu pregradu kao dodatnu pogodnost.

Hidraulični pokretni zid deli rezervoar na dva varijabilna dela sa kapacitetom od 3500 l za čistu i otpadnu vodu. Pregrada može biti postavljena na bilo koju željenu poziciju obezbeđujući maksimalnu fleksibilnost.

Preuzmi: