||| ||| |||

KOMBINOVANA JEDINICA DAF

Usisna kombinovana jedinica za rad pod visokim pritiskom ugrađena je na DAF Paccar šasiju, ukupnog kapaciteta rezervoara od 2250 l, podeljenog na rezervoare za 1500 l otpadne i 750 l čiste vode.

Opremljena je Rioned/Speck P45 pumpom kapaciteta 150 bara /75 l/min i vakuum pumpom Mannesmann SLS54V usisnog kapaciteta 0.8 bara i pritiskom 0.5 bara. Kombinovanom jedinicom se upravlja pomoću PTO. Jedinica je opremljena i hidrauličnim zadnjim poklopcem, ima kotur sa crevom koje se rotira do 180 stepeni, hidraulični cilinder i prostor za alat.