||| ||| |||

Unicom

Novi UniCom je multifunkcionalna kombinovana jedinica male težine koja se može montirati na svako komercijalno vozilo.

Njegov savremeni dizajn čini ovaj uređaj izuzetno pogodnim za poslove čišćenja u centru grada, u garažama i na ostalim teško pristupačnim mestima, a za koje su potrebni visok pritisak vode i velika usisna moć. Kućni priključci, odvodni kanali, masne naslage i ulični šahtovi efikasno se mogu čistiti UniCom-om. Modularni UniCom može se naručiti i biti napravljen prema vašoj specifikaciji i potrebama.

Preuzmi: