||| ||| |||

KOMBINOVANA JEDINICA TOYOTA DYNA

Usisna kombinovana jedinica za rad pod visokim pritiskom ugrađena na Toyota Dyna šasiji, sa ukupnim kapacitetom rezervoara za vodu od 3100 l, koji je podeljen na rezeervoare od 2200 l za otpadnu i 900 l za čistu vodu.

Opremljena je Rioned/Speck P52 pumpom kapaciteta 200 bara /72 l/min i vakuum pumpom Mannesmann SLS54V usisnog kapaciteta 0.8 bara i pritiska 0.5 bara. Kombinovanom jedinicom se upravlja pomoću PTO. Jedinica je opremljena koturom sa crevom koji se okreće do 180 stepeni, drugim koturom sa crevom pod velikim pritiskom, koturom sa usisnim crevom i dodatnim koturom.