||| ||| |||

UniCom 1.500 l na prikolici (Hapert)

Kombinovana jedinica tipa UniCom na Hapert prikolici, kapaciteta rezervoara od 1500 l koji je podeljen na tankove od 700 l za otpadnu i 800 l za čistu vodu.

Opremljena je Rioned/Speck P55 pumpom kapaciteta 200 bara /60 l/min i vakuum pumpom MEC 5000 kapaciteta 5000 l/min. Ima Kubota diesel motor od 34KS. Jedinica je opremljena i koturom sa crevom pod visokim pritiskom koji se rotira, eControl tablom i RioMote 9-kanalnim radio upravljačem i koturom sa usisnim crevom.