||| ||| |||

Kombinovana jedinica Renault Mascot

Usisna kombinovana jedinica za rad pod visokim pritiskom ugrađena na Renault Mascot šasiju, ukupnog kapaciteta rezervoara od 1000 l, koji je podeljen na tankove od 500 l za otpadnu i 500 l za čistu vodu.

Opremljena je Rioned/Speck P45 pumpom kapaciteta 250 bara /60 l/min i vakuum pumpom Mannesmann SLS54V usisnog kapaciteta 0.8 bara i pritiskom 0.5 bara. Kombinovanom jedinicom se upravlja pomoću PTO. Jedinica je opremljena i koturom sa crevom koji se okreće do 180 stepeni, hidrauličnim koturom sa usisnim crevom i specijalnim kutijama za alat.