||| ||| |||

Kombinovana jedinica na Renault-u

Usisna kombinovana jedinica za rad pod visokim pritiskom ukupnog kapaciteta rezervoara od 4250 l, koji je podeljen na tankove od 3000 l za otpadnu i 1250 l za čistu vodu. 

Opremljena je Rioned/Speck P45 pumpom kapaciteta 180 bara /75 l/min i vakuum pumpom WPT 480 usisnog kapaciteta 0.8 bara i pritiskom 0.5 bara. Kombinovanom jedinicom se upravlja pomoću dizel motora Hatz 4L41C.