||| ||| |||

UniCom 1.500 l na prikolici (Van Hooff)

Kombinovana jedinica UniCom sa ukupnim kapacitetom rezervoara od 1500 l podeljenim na tankove od 1000 l za otpadnu i 500 l za čistu vodu montirana je na Van Hooff prikolici.

Opremljena je Rioned/Speck P41 pumpom kapaciteta 140 bara /60 l/min i vakuum pumpom Mannesmann SLS54V kapaciteta 5000 l/min. Ima Kubota dizel motor od 25 KS. Jedinica je opremljena koturom sa crevom koji se okreće i koturom sa usisnim crevom.