||| ||| |||

COMBI DAF

Kombinovana jedinica za rad pod visokim pritiskom ukupnog kapaciteta rezervoara od 4000 l, koji je podeljen na tankove od 2500 l za otpadnu i 1500 l za čistu vodu.

Opremljena je Rioned/Speck P45 pumpom kapaciteta 180 bara /70 l/min i vakuum pumpom WPT 720 usisnog kapaciteta 0.8 bara i pritiskom 0.5 bara. Kombinovanom jedinicom se upravlja pomoću PTO. Jedinica je opremljena i koturom sa crevom visokog pritiska koji se rotira do 180 stepeni, hidrauličnim zadnjim poklopcem i odvojivim usisnim crevom.