||| ||| |||

Kombinovana prikolica 2.200 l

Usisna kombinovana prikolica za rad pod visokim pritiskom na dvoosovinskom vozilu, ukupnog kapaciteta rezervoara od 2200 l, koji je podeljen na tankove od 1700 l za otpadnu i 500 l za čistu vodu.

Opremljena je Rioned/Speck P41 pumpom kapaciteta 150 bara /60 l/min i vakuum pumpom MEC 5000 usisnog kapaciteta 0.8 bara i pritiskom 0.5 bara. Kombinovanom jedinicom se upravlja pomoću Kubota V1505 motora od 34 KS. Jedinica je opremljena koturom sa crevom koji se rotira do 90 stepeni, koturom sa usisnim crevom i dodatnim koturom.