||| ||| |||

HD 30

HD 30 sa benzinskim motorom garantuje optimalno čišćenje manjih odvoda i odvodnih kanala prečnika do 200 mm.

HD 30 sa benzinskim motorom garantuje optimalno čišćenje manjih odvoda i odvodnih kanala.

HD 30 je posebno pogodan za čišćenje kućnih priključaka, oluka, odvodnih kanala zapušenih masnoćom i industrijskih odvodnih kanala. Takođe, ovi uređaji su opremljeni pumpom visokog pritiska sa keramičkim klipovima, karterom sa poklopcem za ulje za podmazivanje, mesinganim kućištem za ventile i ventilima od nerđajućeg čelika.

Prečnik
< 200 mm
Prečnik odvoda/odvodnog kanala
40-200 mm
Rezervoar za vodu
Nema
Motor
Benzin
Pumpa
Rioned/Speck P21 or P30
Pritisak
130 bar
Protok
< 40 lpm
Kotur sa crevom visokog pritiska
Ručni pogon
Crevo visokog pritiska
30 m x NW10
Dodatni kotur
Sa 50 m x NW 10 crevom visokog pritiska
Mlaznice
2 x 1/2" i pištolj sa mlaznom cevi i mlaznicom
Težina
85 kg
Dimenzije
915 x 640 x 650 mm

Preuzmi: