||| ||| |||

ProfiJet

Profi Jet je klizna/pokretna jedinica za rad pod visokim pritiskom pogodna za profesionalnu upotrebu za čišćenje odvoda i odvodnih kanala prečnika do 600 mm.

Patentirani kotur sa crevom koji se rotira do 180 stepeni omogućava optimalan i lak rad. Kotur sa crevom opremljen kontrolnom mašinom rotira se 180 stepeni, a jedinica ima odličnu radnu visinu. ProfiJet može da nosi više vode bez problema sa prostorom, jer je opremeljen sa dva odvojena Rioned Compact System rezervoara za vodu.

Rukovanje mašinom je jednostavno. ProfiJet je stabilnija i lakša mašina zbog konstrukcije i korišćenja specifičnih materijala. ProfiJet je dostupan u različitim kapacitetima protoka i pritiska, sa dodatnim opcijama.

Prečnik
< 600 mm
Prečnik odvoda/odvodnog kanala
40-600 mm
Rezervoar za vodu
800 ltr
Motor
Dizel
Pumpa
Rioned/Speck P45, P52 or P55
Pritisak
< 270 bar
Protok
< 120 lpm
Kotur sa crevom visokog pritiska
180° pivoting hydraulic
Crevo visokog pritiska
80 m x NW13 or NW16
Dodatni kotur
Sa 35 m x NW 19 dodatnim crevom
Mlaznice
2 x 1/2" i pištolj sa mlaznom cevi i mlaznicom
Težina
> 590 kg
Dimenzije
1460 x 1440 x 1440 mm

Preuzmi: