|||| |||| ||||

SAVA set za zaptivanje odvoda

Sava set za zaptivanje se koristi za zaptivanje odvodnih cevi, prečnika od 100mm do 150mm, koje se nalaze blizu puta u slučajevima kada dođe do izlivanja opasnih materija iz cisterni ili drugih vozila.

Sava Gully 100-150 2,5 bar set sadrži:

Šifra Opis artikla Kvalitet Težina(kg)
528571 Gully plug 100-150 2.5 bar crevom od 2.5 m i kanapom od 2.5 m 4 x 0.90
528875 Nožna pumpa sa sigurnosnim ventilom i manometrom 2.5 bar 1 x 2.50
528744 Šipke za pozicioniranje 1.5m, 3-part 1 x 2.18
528871 Kofer, 600 x 400 x 135 1 x 3.40

Sava Gully 300-500 0,5 bar set sadrži:

Šifra Opis artikla Quality Weight(kg)
528157 Gully plug 300-500 2.5 bar crevom od 2 m i kanapom od 2 m 1 x 2.42
529385 Sigurnosni uređaj za naduvavanje sa spojnicom na ručno zatezanje,reducir pritiska, manometar, sigurnosni ventil 1 x 2.50
523002 Kompresor boca 200 bar, 1L 1 x 3.00
528871 Kofer, 600 x 400 x 135 1 x 3.40

Tehnički podaci:

gully sealing set tab 01