||| ||| |||

Zaptivne trake

Zaptivne trake se koriste za zaptivanje cevi se spoljne strane. Zaptivne trake su izrađene od visokokvalitetne smeše gume otporne na razne hemijske reakcije. Obezbeđuje visok nivo fleksibilnosti pri korišćenju.

Tehnički podaci:

sealing bandages tab 01