||||| ||||| |||||

Maxi jastuci 0.5 bar

Maxi jastuci niskog pritiska su odličan izbor za podizanje većih vozila, kamiona i prikolica. Korste se i za podizanje aviona prilikom servisa.

Maxi jastuci su do 2.1m visine sa mogućnošću podizanja do 9 tona (svaki). Koriste se za podizanje prikolica kamiona, vagona i bilo čega što zahteva podizanje gde se izbegava mala površina kontakta.Za ekstremno teška i zahtevna podizanja koristiti više jastuka u nizu.

Potpuno obavijena i prošivena, ojаčаna najlonska traka se može koristiti prilikom podizanja kako bi sprečili bočna proklizavanja.Specijalne podloge koje se stavljaju ispod i iznad jastuka obezbeđuju da se jastuk ne pomera prilikom podizanja tereta u različitim uslovima.

Tehnički podaci:

Tip

Šifra
artikla

Prečnik MAX kapacitet
podizanja
MAX
radni
pritisak

Visina
podizanja

Visina
praznog
jastuka

Nominalni
kapacitet

MAX
kapacitet
vazduha

Težina
seta

mm kg bar m mm L L kg
MS 45 527296 1020 4000 0.5 0.45 100 480 840 20
MS 122 527297 1350 7000 0.5 1.22 100 1800 3150 35
MS 210 527298 1450 9000 0.5 2.10 100 3200 5600 60

Media