Pneumatski gumeni blindovi

Superiorna reljefna izrada na površini, adekvatan izbor sastojaka gume, ojačanje od Rayon-Kevlara, odgovarajuće dužine, odlične zaptivne karakteristike, napravljen od nerđajućih materijala, širok opseg veličina i garantovana sigurnost u radu karakterišu ovaj tip blinda koji nazivamo PLUGY (zaptivni) i PLUGSY (protočni).

Zahvaljujući svojoj konstukciji ova vrsta blinda se lako pod uglom može ubaciti u glavnu cev pri tom garantovano blindira i glavnu cev i bočnu kroz koju je ušao. Koriste se za ispitivanja instaliranog cevovda bilo vozduhom bilo vodom. Dugi gumeni blindovi su opremljeni sa 100cm dugačkim crevom za napajanje, lancem i kruškolikom ručkom.

Ovi blindovi se koriste za zaptivanje i testiranje cevovoda i gasovoda sa ograničenim prostorom na ulazu. Šest različitih dimenzija pokrivaju opseg od 50 do 500mm. Zahvaljujući inovativnom dizajnu i fleksibilnosti veoma su laki za upotrebu i ubacivanje.Ovi blindovi se koriste kada su pozadinski pritisci veliki. 

Oblik prve dve veličine se prilagođava obliku cevovoda, ostale veće veličine su jastučastog oblika i jednostavno se ubacuju u šahte. Čepovi su dostupni u 7 standardnih dimenzija, za zaptivanje i protočnog tipa.

Uobičajena veličina otvora za šaht je 610mm. Za testiranje ovakvih otvora nudimo specijalan blind sa kojim se veoma lako rukuje. Blind je relativno kratak i lagan, opremljen sa tri šrafa-kuke kroz koji provlačimo uže kako bi lakše manipulisali sa blindom prilikom ubacivanja i izbacivanja iz šahta. Sva dodatna oprema odgovara i ovom blindu kada želimo da testiramo ispravnost šahta pomoću vazduha.

Savatech multi-size blinde sa većim protokom PLUGSY VP pokriva veličine cevi od 100 mm do 1800 mm. Zamenjiva guma sa ojačanjem od Kevlara osigurava bezbedno i sigurno rukovanje. Protok je napravljen od PHP creva i opremljen navojem od aluminijumske prirubnice na prednjoj strani, što omogućava lakše podešavanje protoka kad je to potrebno.

Savatech multi-size blind jastučastog oblika PLUGY i PLUGSY- jedinstvena izrada i kvalitetni materijali ,mala težina i velika fleksibilnost pokazali su se korisnim pri korišćenju i skladištenju. Blinde ovog tipa se koriste za blokiranje protoka vode u cevovodima i kanalizacionim sistemima kao i testovima na propusnost vazduha.

Ova vrsta pakera je namenjena za najekonomičniju gradnju. Na svakoj strani gumene navlake se nalaze gumene prirubnice opremljene sa brzo spojivim priključcima za naduvavanje i izduvavanje , kao i dva zavrtnja sa rupom za vezivanje kanapa radi lakšeg manipulisanja prilikom ubacivanja, kretanja kroz cevi i izbacivanja pakera. Ovi pakeri nisu opremljeni sa točkovima i protočnim cevima.

Ova vrsta gumenih blindova je pogodna za testiranje kućnih instalacija i odvoda bilo vazduhom ili vodom prema Evropskom standardu DIN EN 1610.