|||| |||| ||||

Gumeni blind za testiranje šahtova. PLUGSY VJ

Uobičajena veličina otvora za šaht je 610mm. Za testiranje ovakvih otvora nudimo specijalan blind sa kojim se veoma lako rukuje. Blind je relativno kratak i lagan, opremljen sa tri šrafa-kuke kroz koji provlačimo uže kako bi lakše manipulisali sa blindom prilikom ubacivanja i izbacivanja iz šahta. Sva dodatna oprema odgovara i ovom blindu kada želimo da testiramo ispravnost šahta pomoću vazduha.

plugs for gully manhole testing plugsy vj tab 1