Creva za visoki pritisak

Ojačanje od jednog žičanog oplita - radni pritisak do 400 bar. Glatka završna obrada spoljnjeg sloja gume. Lagano, fleksibilno i otporno na lomljenje.

Ojačanje od dva žičana oplita: radni pritisak do 650bar. Glatka završna obrada spoljnjeg sloja gume. Lagano, fleksibilno i otporno na lomljenje.

Ojačanje od jednog žičanog oplita - radni pritisak do 400 bar. Glatka završna obrada spoljnjeg sloja gume. Lagano, fleksibilno i otporno na lomljenje.

Ojačanje od dva žičana oplita: radni pritisak do 650bar. Glatka završna obrada spoljnjeg sloja gume. Lagano, fleksibilno i otporno na lomljenje.

Duži životni vek. Ojačanje od čelične žice.


Veoma nizak koeficijent trenja - veća brzina kretanja u kanalizaciji. Duži životni vek. Ojačanje od aramida - veća sigurnost u radu.

Visoka otpornost na abraziju.

Visoka otpornost na abraziju.

trelleborg