Program VISIONREPORT

Naš iPEK VISION REPORT softver kojeg su razvili naši inženjeri savršeno odgovara iPEK-ovim sistemima za pregled cevovoda. Intuitivan rad posredstvom lako razumljivog interfejsa i fokusiranje na suštinske stvari omogućava jednostavan i efikasan inspekcijski postupak. Prikazivanje praćenih funkcija i poruke upozorenja u slučaju opasnosti obezbeđuju sigurnost.

Preuzmi

08e595a238

Program VisionControl VC50

Ovaj iPEK-ov program je razvijen posebno za kontrolnu tablu VisionControl tipa VC50 i nudi lako razumljiv i jednostavan radni interfejs. Da bi se obezbedilo što lakše korišćenje moguće je prilagoditi radne funkcije u cilju prilagođavanja određenim inspekcijskim zahtevima. Na taj način se omogućava jednostavan i efikasan inspekcijski proces. Zbog pružanje sigurnosti (tokom rada) poruke obaveštenja i upozorenja biće prikazane na ekranu.

Preuzmi

3cd90d473a