AC52

AKSIJALNA KAMERA Ø 60 MM - 200 MM

Aksijalna kamera tipa AC52 koristi se u kombinaciji sa AGILIOS™ push kamera sistemom. Njena oblast primene počinje od prečnika (cevi) DN 60. Aksijalna kamera AC52 odlikuje se visokim kvalitetom i izuzetno robusnim dizajnom, odličnim optičkim osobinama i uspravnom slikom.

 • CMOS kolor kamera
 • Homogeno osvetljenje ostvareno LED svetlom
 • Kontrola svetla u opsegu 0 - 100%
 • Visoko-kvalitetan i izuzetno robustan dizajn
 • Prsten osvetljenja otporan na udarce
 • Visoka osetljivost na svetlo
 • Stalno uspravna slika
 • Odašiljač lokacije može da se aktivira ili prebaci
 • Lako lociranje / praćenje pomoću integrisanog lokatora
 • Kućište od nerđajućeg čelika
AC52

Aksijalna kamera AC52

Preuzmi

PTP 70II

P&T GLAVA KAMERE Ø 79 MM - 300 MMPan & tilt glava kamere tipa PTP70II raspolaže beskonačnom rotacijom i opsegom paniranja od -20° do +110°. Pan & tilt kamera PTP70II povezana je sa traktorom pomoću traktorskog adaptera tipa RCC70, ili sa AGILIOS™ - pan & tilt push kamera sistemom pomoću opružne veze tipa SP70.

 • CMOS kolor kamera
 • Jedinica za rotaciju i paniranje integrisana u glavu kamere
 • Beskonačni opseg rotacije
 • Moćno homogeno osvetljenje ostvareno LED svetlom
 • Kontrola svetla u opsegu 0 - 100%
 • Prsten osvetljenja otporan na udarce sa integrisanim, zamenjivim branikom
 • Uspravna slika
 • Integrisani laser za određivanje prečnika i širine naprslina
 • Odašiljač lokacije može da se aktivira
 • Visoka osetljivost na svetlo
 • Visoka rezolucija
 • Pokazivanje ugla paniranja i rotacije na korisničkom grafičkom (uređaja) VC200/ DCX5000 i na generatoru teksta (VC200)
 • Pokazivanje unutrašnjeg pritiska preko statusa sistema VC200 / DCX5000
 • Sa opružnom vezom tipa SP70 kompatibilna je sa AGILIOS™ - pan & tilt push kamera sistemom
 • Sa traktorskim adapterom tipa RCC70 kompatibilna je sa Rovion® sistemom za pregled
 • Paniranje cevnih spojeva bez prekida
 • Opciono je dostupna i u EX verziji
Opciono je dostupna i u EX verziji
PTP70II

P&T glava kamere PTP 70II

Preuzmi

AC 40

AKSIJALNA KAMERA Ø 50 MM - 200 MM

Aksijalna kamera tipa AC40 se koristi u kombinaciji sa AGILIOS™ push kamera sistemom. Njena oblast primene počinje od prečnika (cevi) DN 50. Aksijalna kamera AC40 odlikuje se visokim kvalitetom i izuzetno robustnim dizajnom, odličnim optičkim osobinama i stalno uspravnom slikom. Kamera je opciono dostupna i u EX verziji.

 • CCD kolor kamera
 • Homogeno osvetljenje ostvareno LED svetlom
 • Kontrola svetla u opsegu 0 - 100%
 • Izuzetno robustan dizajn
 • Prsten osvetljenja otporan na udarce
 • Prednje staklo kamere otporno na habanje
 • Visoka osetljivost na habanje
 • Stalno uspravna slika
 • Lako lociranje / praćenje pomoću integrisanog lokatora
 • Kućište od nerđajućeg čelika
 • Opciono je dostupna sa priključkom za kameru
 • Opciono je dostupna i u EX verziji (samo u kombinaciji sa priključkom za kameru)
Opciono je dostupna i u EX verziji
AC40

Aksijalna kamera AC40

Preuzmi