APS80 – sklopiva poluga sa točkićima

Pojednostavljeni model sklopive poluge sa točkićima i fiksnim krakovima.

Namenjen je da u bezbednim okolnostima podiže srednje velike poklopce i rešetke koji ne predstavljaju posebne probleme za podizanje, a jedini teleskopski krak postoji na dugoj polugi.

APS80 se može koristiti na 5 načina:

  • u kombinaciji sa sa jednim CL10 ili CL11 magnetnim podizačem
  • u kombinaciji sa dva CL10 ili CL11 magnetna podizača paralelno sa spojnim mostom
  • u kombinaciji sa PM500 trajnim magnetom za podizanje veoma teških/snažno blokiranih poklopaca
  • u kombinaciji sa mehaničkim stegama i kukama koje treba ubaciti u otvore i proreze poklopaca
  • u kombinaciji sa BT95 šipkom za podizanje

Savitljivost i težina od samo 7 kg čine ovaj alat lakim za transport i skladištenje, a njegova upotreba eliminiše potpuno napore i rizike od nezgoda

Karakteristike
Težina Kg 7
Težina podizanja Kg 600
Najveća dužina poluge cm 110
Najmanja dužina poluge cm 75
Dužina kraće poluge cm 40