APS90 – Sklopiva poluga sa točkićima

Sklopiva poluga sa točkićima i sa teleskopski podesivim krakovima namenjena da u bezbednim okolnostima podiže teške poklopce i rešetke.

Ova poluga se može koristiti na 5 načina:

  • u kombinaciji sa sa jednim CL10 ili CL11 magnetnim podizačem
  • u kombinaciji sa dva CL10 ili CL11 magnetna podizača paralelno sa spojnim mostom
  • u kombinaciji sa PM500 trajnim magnetom za podizanje veoma teških/snažno blokiranih poklopaca
  • u kombinaciji sa mehaničkim stegama i kukama koje treba ubaciti u otvore i proreze poklopaca
  • u kombinaciji sa BT95 šipkom za podizanje
Karakteristike
Težina 10 kg
Najveća dužina poluge 160 cm
Najmanja dužina poluge 108 cm
Najveća dužina kraće poluge 56 cm
Najmanja dužina kraće poluge 40 cm