CL9 – Magnetni podizači poklopaca za srednje teške i teške poklopce

CL9 je magnetni podizač poklopaca namenjen za manuelno otvaranje poklopaca sa srednje teškim i teškim poklopcima a kojima se često rukuje tako da nisu preterano blokirani ili teški za podizanje.

Ima težinu od samo 4kg a sklopivost ručke omogućava laki transport na malim vozilima ili u situacijama u kojima rukovalac mora da hoda duža rastojanja noseći alat u rukama (npr. u istorijskim jezgrima gradova sa ograničenim pristupom vozila).

Bazna ploča ima 9 moćnih magnetnih držaka koji osiguravaju visoku sposobnost podizanja do 230 kg.

Alat je kompaktan, efikasan, jednostavan i brz za upotrebu, i ne treba se izostavljati iz moderno opremljenih ekipa današnjice.

Karakteristike
Težina 4 kg
Prečnik baze 12 x 12,5 cm
Dužina ručke xx cm
Dimenzije (sklopljen) 50 cm
Snaga podizanja 230 kg