LK70 – Kolica za podizače poklopca

Kolica sa točkovima za podizanje veoma teških i velikih poklopaca. Podizna poluga je teleskopska a kuke su klizne i podesive.

Elementi LK70 alata i tačke zahvatanja su podesive u više od 10 tačaka i pozicija da bi se pokrile bilo koje situacije geometrije podizanja. Alat se može koristiti u kombinaciji sa jednim ili dva magneta PM500, ili sa podesnim mehaničkim zabravnim stegama.

LK70 može da bude dimenzionisan shodno specifikaciji kupca u cilju da se odgovori specifičnoj dimenziji, uslovima i konfiguraciji kačenja/stezanja poklopaca.
Isporučuje se u jakoj vreći za transport i skladištenje.

KONTAKTIRAJTE ZASTUPNIKA ZA SPECIJALNU IZRADU ILI ZA SPECIJALNE USLOVE KOD POKLOPACA.

Karakteristike
Ukupna težina 21 kg
Težina magneta 18 kg svaki
Sila magneta 500 kg svaki
Maksimalna širina 130 cm