SAFEGATE - sklopive plastične vratnice

SAFEGATE je praktična, kompaktna i lagana bezbednosna vratnica idealna za signaliziranje i obezbeđivanje otvorenih šahti tokom radoma na podzemnim komunalnim mrežama.

Modularnost proizvoda omogućava da se sastave mnoge konfiguracije spajanjem. Dužina se može produžiti spajanjem ostalih elemenata i može se početi koristiti za nekoliko sekundi.

Može se koristiti i u otvorenoj pravolinijskoj formi barijere.

Dimenzije u pravouganoj formi spoja 75 x 75, sa visinom 100 cm