Balansirane mlaznice

Tehničke informacije

  • Ugao bušenja: 15°
  • Primena: česta upotreba čišćenja velikih kanalizacionih cevi, probijanje kroz naslage od peska, blata.
  • Napomena: u cilju poboljšanja performansi i servisa uopšte preporučujemo upotrebu 1/4" F keramičke rotirajuće spojnice.
  • Broj otvora: 4-5-6 u zadnjem delu, na zahtev moguća isporuka sa otvorom napred.
  • Maksimalni pritisak: 250 bara za balansiranu mlaznicu, 200 bara za ravnu mlaznicu.
Preuzmi: