Vodene mlaznice konusne glave

Tehničke informacije

  • Ugao bušenja: zadnji na 35°
  • Primena: čišćenje cevi malih prečnika od ulja, kamenca, masnoće.
  • Napomena: mlaznice od 13.122.01 do 13.128.01 mogu biti opremljene sa M6 prednjom mlaznicom na zahtev.
  • Broj otvora: 5-6-8 / Na zahtev se može uraditi još jedan otvor na prednjem delu.
  • Maksimalni pritisak: 250 bar
Preuzmi: