Rotirajuće mlaznice

RGS Radial rotirajuća mlaznica 75°

Rotating nozzles

Primena:

Čisti odvodne cevi, bočne cevi i uklanja naslage nakupljene u njima.

HRH polu-radijalna rotirajuća mlaznica unazad

HRH Semi radial rotating nozzles backwards

Primena:

Za čišćenje cevi pre snimanja, za uklanjanje mineralnih naslaga i korenja u cevima za veličine do Ø 5 mm.

HRV polu-radijalna rotirajuća mlaznica unapred

HRV Semi radial rotating nozzles forward

Primena:

Za izuzetno jako ispiranje čeličnih cevi uz pomoć hidrauličkog potiska, za čišćenje kućnih priključaka i kompletnog cevovoda od unutrašnjosti do odvodnog sistema. Odstranjuje led iz šahtova.

KBR rotirajuća kombinovana mlaznica

KBR Rotating combination nozzles

Primena:

Za čišćenje nakupljenih organskih naslaga i nakupljenih naslaga masnoće.

KBRV rotirajuće kombinovane mlaznice unapred

kbrv

Primena:

Za uklanjanje plastičnih ostataka, nakupljenih naslaga masnoće, ispira cevi od kućnih priključaka do glavnog cevovoda.

Buldog® rotaciona mlaznica za reciklirajuću vodu

Bulldog Recycling rotating nozzles

Primena:

Univerzalna mlaznica, za rad sa reciklirajućom i čistom vodom.

Buldog® Antiblast

Bulldog Antiblast

Primena:

Za čišćenje sekundarne kanalizacije.

Mlaznice za kanalizacione otvore

Manhole nozzles

Primena:

Periferno čišćenje vertikalnih cevi kao što su šahte ili fontane.

Rotopuls vibrirajuće mlaznice

Rotopuls vibration nozzles

Primena:

Roto-pulsirajuće mlaznice su konstruisane za uklanjanje srednje-tvrdih naslaga u cevima od plastike ili čelika.

Guiding nozzles

Guiding nozzles

Primena:

Osmišljene su za uklanjanje čvrstih naslaga u plastičnim i čeličnim cevima.

Mlaznice sa propelerom

Propeller nozzles

Primena:

Za čišćenje velikih kanala.

Gliding mlaznice

Gliding nozzles

Primena:

Za posebne aplikacije sa malim količinama vode.

Površinski čistač

Surface cleaner

Primena:

Mala i kompaktna konstrukcija omogućava različite mogućnosti upotrebe u veoma zagađenim cevima.