|||||||| |||||||| ||||||||

BasicLine

Tehnički detalji

Sistem visokog pritiska vode

  • Troklipna pumpa visokog pritiska
  • Glavni kotur za crevo visokog pritiska montiran sa zadnje strane
  • Pomoćni kotur za crevo, na ručni ili hidraulični pogon

Sistem za usisavanje

  • Vazdušno hlađene krilne (lamelne) vakuum pumpe
  • Protok od 420 m3/h do 780 m3/h

Struktura rezervoara

  • Fiksni rezervoar od ugljeničnog čelika
  • Kapacitet rezervoara od 8000 litara (18 t) do 12 000 litara (26 t)

Upravljanje

  • Kontrolna tabla prema zadnjem delu vozila
Preuzmi

Osnovni je u konceptu, veliki u količinama

KAISER MORO Basic Line koncept se odnosi na opremu koja se proizvodi za potrebe tendera u većim količinama istog dizajna; ova vozila mogu bit samo za čišćenje mlazom ili usisavanje, kao i kombinovana vozila za čišćenje kanalizacije. Tačno utvrđeni dizajn vozila i blagovremena narudžbina su ključni elementi Basic Line ponude. KAISER MORO je zajedno sa glavnim evropskim proizvođačima kamiona stekao dosta iskustva u pronalaženju savršenih tehničkih karakteristika za ovu liniju opreme, posebno proučavajući lokalna tržišta zemalja Afrike i Bliskog istoka.

Snabdevanje velike količine opreme koja je obično namenjena za velike lokalne organizacije uvek prati jasna dokumentacija, obuka za podršku, brza dostupnost rezervnih delova.

Od istog proizvođača