|||||||||||||| |||||||||||||| ||||||||||||||

Cerberus

Tehnički detalji

Sistem visokog pritiska vode

 • Troklipna pumpa visokog pritiska (opciono)
 • Bočni rezervoari za vodu od nerđajućeg čelika (opciono)

Sistem za usisavanje

 • Pumpa visokog vakuuma protoka od 6500 do 10 500 m3/h
 • Dupla pumpa visokog vakuuma protoka do 16 500 m3/h (opciono)
 • Pozadi montirana usisna ruka, sa usisnim crevom prečnika 250 mm (opciono)

Struktura rezervoara

 • Nagibni rezervoar napravljen od ugljeničnog čelika ili hromiranog čelika
 • Pumpa/ejector sistem za usis sa velikih dubina
 • Podižući sistem za pražnjenje (opciono)
 • Kapacitet rezervoara od 10 000 do 14 000 litara zavisno od konfiguracije opreme (32 t)
 • ADR ili ATEX homologacija

Upravljanje

 • Triplex high pressure plunger pump (option)
 • Stainless steel side water tanks (option)

Snaga suvog usisavanja

Cerberus je KAISER MORO oprema dizajnirana da obavlja teške operacije usisavanja suvih materijala, ali u twin boost verziji može da radi kao izuzetno moćan vakuumski bager. Cerberus se može koristiti u raznim poljima rada, kao što su rafinerije nafte, cementare, elektrane, livnice i hemijska industrija. Cerberus može biti snabdeven podižućim sistemom za kipovanje, sa kojim je moguće pražnjenje materijala na visini od 2350 mm od nivoa tla. Na zadnjim vratima rezervoara može se instalirati potpuno hidraulična četvorodelna zglobna usisna grana/ruka sa usisnim crevom prečnika 250 mm.

Efikasnost, tišina i lako održavanje

KAISER MORO sistem za usisavanje je napravljen sa pumpama za visoki vakuum čiji je protok vazduha u rasponu od 6500 m3/h do maksimalnog nivoa od 16 500 m3/h pri maksimalnom vakuumu od 93%. Zvučno izolovan poklopac napravljen od nerđajućeg čelika i interno obložen akustično izolacionim materijalom smanjuje emisiju buke, za maksimalnu udobnost u korišćenju Cerberusa.

Čišćenje filter kesa osigurano je putem kontra pneumatskih mlaznica. Da bi operacija čišćenja filtera bila lakša, Cerberus može biti opremljen sistemom za podizanje kesa, koji podiže filter kese da se očiste i operu bez potrebe da se uklanjaju iz kontejnera.