Prikolice

FlexJet je prikolica malih dimenzija sa moćnom pumpom, koja je pogodna za deblokiranje i čišćenje odvoda i odvodnih kanala prečnika do 300 mm.

FlexJet+ je vozilo malih dimenzija sa moćnom pumpom, pogodno za profesionalno čišćenje odvoda i odvodnih kanala do 400 mm.

MultiJet je mašina za rad pod visokim pritiskom vode na prikolici, dizajnirana i napravljena prema najsavremenijim tehnologijama, pogodna za čišćenje odvoda i odvodnih kanala prečnika do 600mm.