Sanacija cevi

 

 • Savršen početak u poslovima popravke cevi bez iskopavanja
 • Brza i jednostavna instalacija
 • Testiran na radni vek od 50+ godina
 • Sanacija cevi bez iskopavanja u skladu sa propisanim ekološkim normama
 • Produžava radni vek cevi za 50 godina
 • Ušteda vremena, novca i emisije ugljen-dioksida
 • Nema potrebe za ulaskom u privatni posed
 • Pristupna tačka može biti udaljena 150 metara
 • Dužina sanacije do 40 metara
 • Prenosni modularni sistem
 • Instalacija pod nadzorom kamere
 • Održivi kvalitet
 • Mala oprema - veliki efekti
 • Mala investicija - visoka efikasnost
 • Mobilna jedinica - fiksni troškovi
 • Jednostavno se postavlja sa moment ključem i gedorom
 • Stvara vodonepropusnu zaptivku
 • Sposobna da izdrži 10 m eksternog pritiska
 • Jednostavna instalacija pomoću hidrauličnog alata za ekspanziju
 • Pogodna za cevi visokog pritiska (20 bar)
 • Pogodna za većinu tipova cevi, uključujući čelik, liveno gvožđe, beton i plastiku
 • Jednostavna instalacija pomoću hidrauličnog alata za ekspanziju
 • Pogodna za cevi visokog pritiska (20 bar)
 • Pogodna za većinu tipova cevi sa unutrašnjom oblogo, uključujući čelik, liveno gvožđe, beton i plastiku